BUDOWA POMIESZCZEŃ OŚRODKA REHABILITACJI

Zmiana sposobu użytkowania części powierzchni Stadionu na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe, gastronomii
w obiekcie Stadionu – Arena Zabrze

Ogłoszenie
Data publikacji
01.09.2022
Data publikacji
01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 02.09.2022
Data publikacji
19.09.2022 22.09.2022