Budowa

ARENA ZABRZE

Stadion sportowy funkcjonuje na obecnym terenie od 1934 roku i przez kolejne dekady zmieniał swój wygląd, funkcjonalność oraz nazwę. Nowoczesnego kształtu nabrał w latach 2011-2016, kiedy to – w ramach pierwszego etapu jej modernizacji – wybudowane zostały trzy zupełnie nowe trybuny o pojemności 24,5 tysiąca widzów.

Od sierpnia 2022 roku – a więc z chwilą uzyskania finansowania na kontynuowanie przebudowy – powstaje czwarta trybuna, która zwiększy pojemność stadionu do około 32 tysięcy kibiców. Operator obiektu – Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. pozyskała na ten cel 100 milionów złotych z emisji obligacji objętych przez bank Pekao SA., a także wystąpiła do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dodatkowe dofinansowanie budowy czwartej trybuny w ramach rządowego konkursu „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2023”.

Obecnie trwająca inwestycja rozłożona jest na etapy, co umożliwia jej przeprowadzenie przy równoczesnym zachowaniu funkcjonalności obiektu w ligowym sezonie piłkarskim. W pierwszej kolejności ze starej, przeznaczonej do wyburzenia trybuny, przeniesiono na Trybunę Wschodnią całą infrastrukturę telewizyjną. Od strony Pasażu przy ulicy Roosevelta powstało Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Następnie wyłoniono firmę, która wyburzyła pozostałość po starej trybunie i dawnych budynkach biurowych, aby stworzyć miejsce dla nowej konstrukcji. jej budowa ruszyła w lipcu 2023 roku i ma trwać 12 miesięcy.

DATA: 16.04
DATA: 15.04
DATA: 12.04
DATA: 10.04
DATA: 08.04
DATA: 05.04

ROOSEVELTA 81 – RYS HISTORYCZNY

Pierwsze plany budowy stadionu w niemieckim wówczas Zabrzu powstały już w 1928 roku. Projekt kompleksu sportowego stworzyli architekci Gustaw Allinger i Moritz Wolf, a budowa ostatecznie ruszyła pięć lat później. Ówczesny prezydent śląskiej prowincji nadał mu imię Adolf Hitler Kampfbahn w Hindenburgu, co było zgodne z ówczesną polityką III Rzeszy.

PRZENIESIENIE INFRAKTRUKTURY TELEWIZYJNEJ

Przez ostatnie lata stanowiska dla kamer telewizyjnych były ustawione na dachu Trybuny Zachodniej; poniżej znajdowało się też pomieszczenie komentatorów. Przed przystąpieniem do rozbiórki tej przestarzałej konstrukcji konieczne było stworzenie dziennikarskich przestrzeni w innym miejscu.

CENTRUM REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzięki rozbudowie Arena Zabrze w obiekcie swe miejsce znalazło także Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. To publiczny zakład opieki zdrowotnej, który do tej pory miał siedzibę przy ul. 3 Maja 10, ale z wielu względów potrzebował nowej lokalizacji.

TRYBUNA ZACHODNIA

Trybuna Zachodnia przez dekady była najważniejszą częścią stadionu im. Ernesta Pohla. Pod zadaszoną widownią mieściły się szatnie oraz zaplecze dla zawodników i obsługi obiektu. W osobnym budynku znajdowała się siedziba Zarządu i administracji Klubu, a potem również Spółki Stadion.

WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO

29 września 2023 roku na terenie Areny Zabrze podpisano, a następnie wmurowano akt erekcyjny trwającej inwestycji. Dokument został sporządzony z myślą o przyszłych pokoleniach. Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego to jeden z najważniejszych symbolicznych elementów tej inwestycji.