Trybuna Zachodnia

Trybuna Zachodnia przez dekady była najważniejszą częścią stadionu im. Ernesta Pohla. Pod zadaszoną widownią (z częścią honorową) mieściły się szatnie oraz zaplecze dla zawodników i obsługi obiektu. W osobnym budynku znajdowała się siedziba Zarządu i administracji Klubu, a potem również Spółki Stadionu. Funkcje reprezentacyjne pełniła Sala Pucharowa – miejsce ważnych dla Górnika wydarzeń. Obydwa obiekty zostały zespolone łącznikiem, w którym odbywały się między innymi konferencje prasowe. Wybudowanie trzech nowych trybun Areny Zabrze spowodowało wyłączenie z użytku Trybuny Zachodniej. W ograniczonym zakresie korzystali z niej tylko realizatorzy i komentatorzy transmisji telewizyjnych.

11 stycznia 2023 roku ogłoszono przetarg „Na wyburzenie Trybuny Zachodniej wraz z dawnym budynkiem administracyjnym„. Postępowanie wygrała katowicka spółka Akpe Group, która zaproponowała cenę 536.280 złotych (brutto). W efekcie zrealizowanej umowy, teren został przygotowany pod budowę czwartej trybuny. Wcześniej ze starej konstrukcji zdemontowano krzesełka, które wystawiono do sprzedaży dla kibiców oraz zabrzańskich klubów sportowych i szkół. Postawiono ogrodzenie od strony boiska, co umożliwiło rozgrywanie meczów Górnika podczas budowy.

Wykonawca zakończył wszystkie prace rozbiórkowe w połowie maja 2023 roku.