Przeniesienie Infrastruktury Telewizyjnej

Przez ostatnie lata stanowiska dla kamer telewizyjnych były ustawione na dachu Trybuny Zachodniej; poniżej znajdowało się też pomieszczenie komentatorów. Przed przystąpieniem do rozbiórki tej przestarzałej konstrukcji konieczne było stworzenie dziennikarskich przestrzeni w innym miejscu.

W wyniku ogłoszonego w październiku 2022 roku przetargu „Wykonanie robót budowlanych dotyczących przeniesienia istniejącej infrastruktury związanej z produkcją sygnału telewizyjnego w czasie budowy IV trybuny Areny Zabrze” zadanie realizowała katowicka firma S-Met, ze cenę 840.142,79 zł. Wykonawca w ramach kontraktu wybudował na przeciwległej trybunie cztery kabiny komentatorskie oraz dwa podesty dla kamer i ich operatorów, a także wykonał szereg innych niezbędnych prac, obejmujących infrastrukturę teleinformatyczną i drogową. Prace odbyły się podczas przerwy w sportowych rozgrywkach i zakończyły się zgodnie z harmonogramem w styczniu 2023 roku.