Ogłoszenie przetargu – BUDOWA POMIESZCZEŃ OŚRODKA REHABILITACJI

W dniu 1 września br. Spółka Stadion w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja stadionu miejskiego im. E.Pohla w Zabrzu” ogłosiła przetarg na zmianę sposobu użytkowania części powierzchni stadionu na pomieszczenia: ośrodka rehabilitacji, magazynowe oraz gastronomii.  Otwarcie ofert jest 29 września br., natomiast zakończenie robót planowane jest w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy.  

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wykonane prace budowlane adaptujące pomieszczenia znajdujące się na trybunie południowej stadionu na potrzeby ośrodka rehabilitacji. Docelowo na powierzchni ponad 700 m2 znajdować się będzie ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży który obecnie ma siedzibę przy ul. 3 Maja. Nowe przestronne pomieszczenia zlokalizowane na stadionie oraz dogodny dostęp do sal rehabilitacyjnych wprost z poziomu drogi stanowić będą duże ułatwienia dla pacjentów.  

Ponadto wykonane zostanie nowe pomieszczenie gastronomiczne na poziomie +3 Trybuny Wschodniej stadionu, co w istotny sposób poprawi komfort kibiców, którzy do tej pory mogli korzystać z gastronomii zlokalizowanej jedynie na dole Trybuny Wschodniej.   

Link do przetargu: https://arena-zabrze.pl/portfolio/budowa-pomieszczen-osrodka-rehabilitacji/