Załącznik nr 1 – obsługa techniczna OPZ 23.05.2019