Załącznik 5.1A – Zestawienie urządzeń elektrycznych i słaboprądowych