Załącznik 4.1A – Zestawienie urządzeń mechnicznych i sanitarnych