Załącznik 3.1A – Zestawienie czynności eksploatacyjnych – Instalacje słaboprądowe