Załącznik 2_1A – Zestawienie czynnosci eksploatacyjnych – instalacje elektryczne