Załącznik 2.1A – Zestawienie urządzeń elektrycznych i słaboprądowych