Załącznik 2.1A – Zestawienie czynności eksploatacyjnych elektryczne silnoprądowe