Załącznik 1.1A – Zestawienie urządzeń mechnicznych i sanitarnych