Termomodernizacja hali przy Arenie Zabrze

Trwa termomodernizacja hali znajdującej się w południowo-zachodniej części kompleksu sportowego Areny Zabrze. Inwestycja o wartości ponad 700 tysięcy złotych obejmuje swoim zakresem m.in.: wymianę okien, drzwi oraz bramy a także docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku. Jej realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zawarta pod koniec września pomiędzy inwestorem – spółką Stadion w Zabrzu, a WFOŚiGW w Katowicach umowa zagwarantowała dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości ponad 463 tysięcy złotych.

Celem termomodernizacji budynku hali jest nie tylko uzyskanie efektu polegającego na podwyższeniu standardów termicznych budynku, czy występującego niewątpliwie efektu wizualnego, ale przede wszystkim efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej.

Prace termomodernizacyjne potrwają do końca lutego przyszłego roku. Do tej pory wykonano docieplenie fundamentów wraz z położeniem izolacji przeciwwilgociowej, zdemontowano stare okna oraz zmniejszono otwory okienne, przystosowując je do montażu nowych okien, które już dotarły na plac budowy. W ostatnich dniach rozpoczęto docieplanie dachu hali oraz montaż warstwy izolacyjnej ze styropianu na elewacji.

Przypomnijmy, że pierwotnie, wybudowany w latach 70. budynek hali składał się z czterech brył: krytej bieżni, sali gimnastycznej, garażu i budynku biurowo-socjalnego. Dwa ostatnie segmenty zostały wyburzone w 2012 roku w związku z budową nowego stadionu. Pozostała, poddana termomodernizacji część nie tylko zyska nowy wygląd i walory termiczne, ale przede wszystkim nowe możliwości wykorzystania.