Spotkanie „CITES – czyli jak legalnie przywieźć pamiątkę przyrodniczą z zagranicy? ”

Warto mieć tę wiedzę!

Wraz z Miejskim Ogrodem Botanicznym w Zabrzu i Krajową Administracją Skarbową zapraszamy uczniów klas 6, 7 oraz 8 wraz z nauczycielami na spotkanie dotyczące konwencji waszyngtońskiej.

Chodzi o międzynarodowy handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem oraz zasadom przewozu innych roślin:

„CITES – czyli jak legalnie przywieźć pamiątkę przyrodniczą z zagranicy? ”

4 marca 2020 r. o godzinie 9.00, 10.30 i 12.00!

Zgłoszenia do 28.02.2020 r. przyjmuje Centrum Edukacji Ekologicznej  pod nr 798 021 910, (32) 276-39-10