Przedstawiciele miast włoskich na Arenie Zabrze

W Zabrzu trwają  targi turystyczne, które towarzyszą międzynarodowej konferencji poświęconej turystyce dziedzictwa przemysłowego. Przy tej okazji w  Teatrze Nowym, podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, Miastem Rovereto, Wspólnotą Vallagarina oraz Gminą Isera.

Podpisy pod listem intencyjnym złożyli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, burmistrz Rovereto Francesco Valduga, prezydent Wspólnoty Vallagarina Stefano Bisoffi oraz burmistrz Isery Enrica Rigotti.

Z treści listu intencyjnego wynika, iż jego podpisanie wyraża przekonanie, że kontakty międzynarodowe pomiędzy miastami Europy, rozumianej w wymiarze „wspólnego domu”, umożliwiają wymianę dobrych praktyk, wzajemne zrozumienie, współpracę oraz rozwój kulturalny i gospodarczy.

Nic dziwnego zatem, że przedstawiciele miast włoskich zechcieli odwiedzić najważniejszy obiekt sportowy w Zabrzu – stadion Górnika Zabrze.