Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r.

Prognoza kształtowania się zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r.