Powalczą o podium w pierwszy dzień wakacji

24 czerwca na Arenie Zabrze odbędą się Amatorskie Mistrzostwa Zabrza w Jeździe na Rolkach. Zawody mają charakter otwarty, z podziałem startujących na kategorie wiekowe. Zadaniem uczestników będzie pokonanie toru przeszkód na wytyczonej trasie.

W zawodach może wziąć udział każdy, kto opanował podstawy jazdy na rolkach.

Termin: 24.06.2017
Miejsce zawodów: Arena Zabrze, ulica Olimpijska
Start: 9:00
Wpisowe: 5zł
Zapisy: do 23.06 w Recepcji VIP Areny Zabrze

Kategorie wiekowe:
– do 6 lat
– 7-10 lat
– 11-14 lat
– 15-18 lat
– 19-30 lat
– +30 lat.

W przypadku braku zgłoszenia co najmniej 4 zawodników w danej kategorii zostanie ona połączona z kategorią sąsiednią (mniej liczną).

Aby wziąć udział w zawodach należy wypełnić oświadczenie potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych.

Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są dodatkowo do posiadania pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na start w zawodach.

Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zapisanie się w recepcji VIP Areny Zabrze do 23.06.2017 r. i uiszczenie opłaty startowej.

W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się w dniu zawodów, nie później niż 30 minut przed startem.