parking wewnętrzny Arena Zabrze

Parking wewnętrzny Areny Zabrze – strefa czerwona.