2017-04-19 kibice

Kibice na trybunach Areny Zabrze.