Czwarta trybuna Areny Zabrze

Duży, ważny krok w procesie budowy czwartej trybuny stał się faktem.

W dniu dzisiejszym, podpisany został istotny dokument otwierający finansowanie inwestycji.

Stadion w Zabrzu Spółka z o.o. dzięki podpisom złożonym przez przedstawicieli Banku Pekao S.A. może przystąpić do ogłaszania przetargów.

Jak powiedziała dr Małgorzata Mańka – Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, zakończyliśmy trudną fazę przygotowawczą, rozpoczynamy fazę realizacyjną.