Aktualizacja postępów z placu budowy

Co dzieje się na placu budowy Trybuny Zachodniej?

Między boiskiem a trybuną stawiane jest wygrodzenie.

Większość materiałów użytych do tego celu pochodzi z odzysku. Zostały zdemontowane z placu budowy Trybuny Północnej. Wygrodzenie będzie stało w tym miejscu do końca budowy nowej trybuny.