2018-12-17 Regulamin Parkingu Płatnego na Stadionie