Murawa Areny Zabrze ponownie na podium

Murawa Areny Zabrze po raz kolejny została uznana za jedną z najlepszych, a dokładniej 2. w Polsce a 1. w Nice 1 Lidze w sezonie 2016/2017.

Ranking został przygotowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na podstawie ocen przekazanych przez sędziów. Sędziowie podczas dokonywania oceny brali pod uwagę następujące czynniki: pokrycie boiska warstwą zieloną / roślinami trawy, równość boiska, odporność na zrywanie, przesiąkliwość w przypadku meczów rozgrywanych w trakcie deszczu oraz przygotowanie boiska zgodnie z przepisami gry.

Oceny były dokonywane wyłącznie na podstawie doświadczeń z meczów prowadzonych w danym sezonie w roli sędziego głównego oraz stanowiły wypadkową ocenę z całego sezonu.

W ocenie boisk wzięło udział w sumie 49 sędziów.

źródło: Raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN. Sezon 2016/2017.