Załącznik 3_1A_- Zestawienie czynności eksploatacyjnych – instalacje słaboprądowe